Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snel beraden ging de gelukkige moeder naar boven, om de ongelukkige te helpen waar ze kon. Hier kon haar goede hart ook kalmte brengen en de eenzaamheid ten minste verdrijven.

't Werd vreeselijk laat voor de ouders van Frits ter ruste konden gaan, maar de half doorwaakte nacht, was een heerlijke, een welbestede ; ze hadden hun best gedaan, om een weinigje rust en troost te brengen, en eindelijk was het gelukt, t Is waar, ze hadden van een zekerheid moeten spreken, die ze niet bezaten, haar vast moeten overtuigen van 't geen ze wisten, dat niet waar kon zijn. De arme vrouw moest thans gelooven, dat haar man geen gevaar liep en toen was eindelijk de slaap gekomen, dien ze zoo noodig had.

XVI. IN 'T WITTE HUIS.

In 't witte huis aan den heiweg werden de huzaren verrast door laat bezoek.

Toen 't duister was, sloop er uit de bosschen aan den overkant een man, voor wien de flauwe schemering onder een helderen avondhemel nog te licht scheen. Schuw rond glurend vorderde hij langzaam op den weg, door telkens waar 't mogelijk was zich snel te verplaatsen van struik tot struik. Niemand mocht hem zien, vóór hij de grens bereikt had, die

Sluiten