Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen de Russische politie, die zeer streng is, is het volstrekt doelloos om te willen redeneeren. Hare beambten zijn bekleed met militaire graden en zij gaan op militaire wijze te werk. Waar trouwens het middel te vinden om niet, zonder een woord te spreken, aan de bevelen te gehoorzamen, uitgevaardigd door den vorst, die het recht heeft dit formulier aan het hoofd zijner ukazen te bezigen:

„Wij, door de gratie Gods, Keizer en alleenheerscher aller Russen, van Moskou, Kiew, Wladimir en Novgorod, Czaar van Kazan, van Astrakan, Czaar van Polen, Czaar van Siberië, Czaar van het Taurische Schiereiland, Heer van Pskof, Grootvorst van Smolensko, van Lithauen, van Volhynië, van Podolië en Finland, Voist van Esthland, van Lijfland, van Koerland en van Ingermanland, van Bialystok, van Karelié, van Ioegrië, van Perm. van Wiatka, van Bolgarije en van verscheidene andere landen, Heer en Grootvorst van het grondgebied van Nijni-Novgorod, van Tchernigof, van Riazan, van Polotsk, van Rostof, van Jaroslaw, van Bielozersk, van Oedorié, van Obdorië, van Kondinië, van Witepsk, van Mstislaw, beheerscher der poolstreken, heer der landen van Iverié, van Kartalinië, van Grouzinië, van Karbardinië, van Armenië, Erf- en Opperheer der Tcherkessische vorsten, van die der bergen en anderen, erfgenaam van Noorwegen, van het hertogdom Sleeswijk-Holst ein, van Stormarn, van de Ditmarschen en van Oldenburg." Een machtig opperheer, inderdaad, wiens wapen een dubbele arend is, houdende een scepter en een aardkloot, die het wapenschild omgeven van Novgorod, van Wladimir, van Kiew, van Kazan, van Astrakan, van Siberië, en dat de keten van de orde van St. Andréas omgeeft, gedekt door eene koningskroon.

Wat Michael Strogoff betreft, zijn pas was in orde, en hij, bijgevolg, tegen eiken politiemaatregel beveiligd.

Aan het station te Wladimir hield de trein eenige oogenblikken op, hetgeen den verslaggever van de Daily Telegraph voldoende scheen, om, uit een natuurkundig en zedelijk oogpunt, een volkomen overzicht van deze oude hoofdstad van Rusland te nemen.

Aan het station te Wladimir stapten nieuwe reizigers in den trein. Onder anderen kwam een jong meisje aan het portier van den wagen, waarin Michael Strogoff zat. Er was eene leege plaats tegenover den koerier van den czaar. Het jonge meisje nam die plaats in, na een eenvoudige, roodlederen reiszak, die hare geheele bagage scheen te bevatten, naast zich neergezet te hebben. Vervolgens met neergeslagen oogen, zonder zelfs de medereizigers, die het toeval haar bezorgde, aangezien te hebben, zette zij zich neder voor een overtocht die eenige uren zou duren.

Michael Strogoff kon niet nalaten zijne nieuwe reisgezellin nauwkeurig op te nemsn. Daar zij achteruit reed, bood hij haar zijne plaats aan, doch zij bedankte met eene buiging.

Dit jonge meisje moest ongeveer zestien of zeventien jaar oud

Sluiten