Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats gebleven, en vertoonde haar gelaat slechts eene lichte

bleekheid. ,

Zij wachtte, Michael Strogoff wachtte ook. Zij maakte geene beweging om den wagen te verlaten, hij evenmin.

Beiden bleven even koel.

„Eene krachtvolle natuur!" dacht Strogoff.

Het gevaar was evenwel spoedig voorbij. Het breken van een der wielbanden van den goederenwagen, en vervolgens het stilhouden van den trein, hadden den schok teweeggebracht; maar het had weinig gescheeld of de trein zou buiten het spoor geraakt en in een kuil gestort zijn. Men had een uur oponthoud. Eindelijk nadat de weg weer vrijgemaakt was, kon de trein vertrekken, s avonds te half negen kwam hij aan het station te Nijni-Novgorod aan.

Voor dat iemand de wagens had kunnen verlaten, vertoonden zich de inspecteurs van politie aan de portieren, en namen de reizigers nauwkeurig op.

Michael Strogoff toonde zijn podaroshna, afgegeven op den naam van Nikolaas Korpanoff. Dus geene moeilijkheid.

Wat de andere reizigers van den wagen betreft allen gingen naar

Nijni-Novgorod, en kwamen gelukkig voor hen, niet verdacht voor.

Het jonge meisje toonde geen pas, omdat de pas niet meer in Rusland verplichtend is, maar een vrijgeleide voorzien van een bijzonder zegel. De inspecteur las het met aandacht, en na haar, wier signalement hij in de hand hield, zeer nauwkeurig opgenomen te hebben, zeide hij:

,,Ge komt van .Riga?"

,,Ja," zeide het jonge meisje.

„Ge gaat naar Irkoetsk?"

„Ta."

„Welken weg?"

„Over Perm."

„Goed," hernam de inspecteur. „Draag zorg uw vrijgeleide aan het politie-bureau te Nijni-Novgorod te laten afteekenen.

Het jonge meisje boog, terwijl zij te kennen gaf dat zij zulks wist.

Deze vragen en deze antwoorden hoorende, ondervond Michael Strogoff tegelijkertijd een gevoel van verwondering en van medelijden. Wat! Dit jonge meisje alléén op weg naar het verre Sibene, en dat, terwijl bij de gewone gevaren zich nu al de onheilen van een overmeesterd en oproerig land voegden! Hoe zou zij daar aankomen? Wat zou er van haar worden!

Nadat het onderzoek afgeloopen was, werden de portieren \an de wagens geopend: maar, voor dat Michael Strogoff bij haai kon komen, was het jonge Lijflandsche meisje, dat het eerste uitgestapt was, verdwenen onder de menigte, die zich op het perron verdrong.

Sluiten