Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»De inschrijvingen werden geopend. Bladz. 39.

piasters, maar gaf die, door tusschenkomst der Bank, met een ijver, die aan een krachtigen aandrang der Porte deed denken.

België onderscheidde zich onder de staten van den tweeden rang

Sluiten