Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was weggeloopen, maar de eerste schok zou toch aanmerkelijk gebroken zijn door een zoo krachtig werkende ve"'

't Is waar, * voet water moest over een oppervlakte van 54 vierk voet bijna 6000 kilo wegen; maar de gassen ra de Colum-

biad zouden, volgens Barbicane, dit gewicht gemakkelijk overwinnen

bovendien moest de schok al het water in minder dan een seconde wegspuiten en het projectiel zou dan terstond zijn normaalgewicht

heDitndenkbeeld van den voorzitter der Gun-club werd door de

ingenieurs van het huis Breadwill en ComP, "^^^^ezen^en gebracht • wanneer het water eenmaal zijn dienst had bewezen e weggespoten was, konden de reizigers gemakkelijk den onnood g

^rt'ïroSel1 weagsWe9rPvoet doorsnede buitenwerks op 12 voet hoogte. Ten einde het bepaalde gewicht met te men de dikte der wanden een weinig verminderd en het benedel\ "edeelte versterkt, daar dit al de kracht der ontploffingen moest

^De^ngang van het gevaarte was bovenaan. Men kon dien hermetisch sluften door middel van een plaat van aluminium van binnen Soor sterke schroeven vastgezet. De reizigers konden dus naar^elgevallen hun gevangenis openen, zoodra zij op de maan zouden

ZijOmaiicbtain'het projectiel te hebben en te kunnen uitzien, waren

in den wand vier dikke glazen lenzen vastgezet twee op zijde,

=«« beneden De ,eijige,s kondentas <.„der.eg oog wenden naar de Aarde die zij verlieten, naar de Maan, liet doll van den tocht, naar den sterrenhemel om hen heen. Teg de schokken bij het afgaan waren die lichtvenstertjes voorzien vai stevige platen, die men van den binnenkant kon losschroe'ven. Ook de inwendige inrichting van het projectiel getuig e v

'ttïSSï bewaarplaatsen ,a„ wa.er » levens

den atmosfeeren. Men behoefde slechts een kraan te openen e

men had voor zes dagen gas. Ruimte 'Wel een

ontoereikend voor den kunstzin van Miche Ardan,

museum van kunstvoorwerpen zou hebben b:nnen.

Fpn /eer gewichtig punt was de versche lucht, in de Din ruimte van het projectiel was deze niet toereikend voor ademha g van drie menschen gedurende vier dagen. ^canyeiï^ hadreisgenooten en twee honden, die men dach

Hen in een etmaal 2400 liter zuurstof noodig. De lucht ra het k nfèrtje - wanT zoo mocht men het wel noemen - moest dus kunnen

Sluiten