Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat zij geen brood had voor haar kroost,

dat viel haar toch zoo hard.

„Neen vrouw zoo kan het langer niet,

dus zei de man ten lest;

„De kindren gaan van honger dood,

al werk ik al mijn best.

,,'k Ontving mijn loon sinds weken niet,

en daarom lieve vrouw!

„Eén middel blijft slechts over, dat

ons uitkomst wezen zou."

Ofschoon de vader fluistrend sprak

had Duimpje 't toch gehoord;

Wijl hij niet sliep had hij 't gesprek

verstaan van woord tot woord.

Nieuwsgierig naar 't geen volgen zou,

kroop hij de bedsteê uit

En onder moeders stoel, en daar

vernam de kleine guit:

„Welk middel dan, mijn beste man?" —

dat vroeg zijn moeder; — toen

Zei vader: ,,'t eenigst middel is

ons van ons kroost te ontdoen.

„Het is wel meer dan treurig, vrouw,

maar 't kan toch anders niet;

„Zoo zeven monden minder helpt,

al geeft het ons verdriet.

„Wanneer wij morgen ochtend vroeg

gaan kloven aan het hout,

„Dan nemen we onze kindren meê,

en laten hen in 't woud." —

„Och, lieve hemel!" — snikte wel

de moeder, 't hart vol pijn;

Maar vader zei: „ja, vrouwlief! 't kan

toch heusch niet anders zijn."

Sluiten