Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,En ik weet: je werkt van 's morgens

vroeg" tot laat soms in den nacht.

,, k Schenk je daarom deze gave:

ieder woord, 't zij groot of kleen,

„Dat je spreekt zal dra verandren

in een bloem of kostbren steen."

Toen ging 't oude vrouwtje henen,

't houten krukje nam zij meê,

Toch was zij geen stromplend bestje,

maar een goede Tooverfee. —

Knorren kreeg de jongste dochter

omdat zij dien éénen dag

Langer was van huis gebleven

met haar kruik, dan ze anders plach. Moeder gromde, en 't meisje smeekte:

„Och, vergeef mij, lieve Moê! „Dat ik u zoolang liet wachten ...

maar hoe keek de moeder toe !

Want bij ieder woord van 't meisje

vielen uit haar kléinen mond

Schitterende diamanten

en twee rozen op den grond.

„Wat is dat, mijn lieve dochter ?

edelsteenen en gebloemt ?"

Nu: 't gebeurde niet te dikwijls

dat zij „lieve" werd genoemd. —

Iin het blijde kind vertelde

van 't oud vrouwtjen, en zoo voort,

lm de rozen en juweelen

stroomden neer bij ieder woord.

Vol verbazing keek de moeder

naar die schatten — en ten lest

Zei ze tot haar oudste dochter:

„Zulk een gaaf is opperbest;

Sluiten