Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En tracht je zooveel mooglijk

te schikken in je lot;

„Vraag uw vriendinnen bij je,

bezie het gansche slot;

„Hier hebt gij al de sleutels,

der zalen van 't kasteel,

„En van de zilverkasten,

die zijn er nog al veel;

„Ook van de slaapvertrekken,

en keukens bovendien,

„En laat aan uw vriendinnen

gerust al 't moois maar zien." —

Doch daarna voegde Blauwbaard

één sleuteltje er nog bij :

't Is van de kleine kamer

aan 't eind der galerij, —"

Zoo sprak hij, „en 'k verbied u

dat kamertje in te gaan;

„Als gij het deedt, — onthoudt het! —

dat kwam je duur te staan.

,,Ga vrij in alle kamers,

naar eigen lust en zin,

„Maar in dat kabinetje,

pas op ! — kom daar niet in,"

En Blauwbaards vrouw beloofde,

dat zij 't wel laten zou; En Blauwbaard — nu reisvaardig,

omhelsde vlug zijn vrouw,

Stapte in 't vergulde rijtuig,

en reed toen pijlsnel voort,

Terwijl zijn vrouwtje, al groetend,

hem nawuifde uit de poort. —

Haar zuster en vriendinnen

bezochten haar alras;

Sluiten