Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

del, geïnstrumenteerd door N. A. Bouwman, Kap.-Dir. der Kon. Mil. Kapel, die daarbij streng gevolgd heeft deze pianobegeleiding van den Heer P. Jonker.

I6 Serie: de nos. 1— 2— 7 (uit den tienden en elfden druk).

2® „ : „ „ 8— 4—16. 12e Serie: de nos. 44 - 60—64.

3® „ : „ „ 15-13-22. 13® „ : „ „109-81.

4® „ : „ „ 19-20-84. 14® „ : , „ 36-54-61.

5® „ : Koningin Wilhelmina Marsch. 15® „ : Prins Hendrik Marsch.

6® „ : de nos. 28—50—68. 16® „ : de nos. 75 — 86—52.

7® „ : „ , 73 -57-59. 17® „ : „ , 14- 9-74.

8® „ : „ „ 83-82- 6. 18® „ : „ , 17-11-87.

9® „ : „ „ 5-46 - 66. 19® „ : „ „ 18-23-25.

10® „ : Koningin Emma Marsch. 20® „ : Prinses Juliana Marsch.

11® „ : de nos. 76—108—45. 21® „ : de nos. 62—63 en 58.

Amsterdam, | Juni 1913. J. VELDKAMP.

Sleen, \ Dec. 1913. K DE BOER.

BIJ DEN ACHTSTEN EN NEGENDEN DRUK.

No. 78 uit den zevenden druk is verhuisd naar de uitgave voor Jonge Kinderen, die nu ook met pianobegeleiding verschenen is. Dit liedje is vervangen door „Visscherslied", dat wij danken aan de H.H. G. H. Harting en H. Gras.

Toegevoegd konden worden de nos. 99—100 en 101 met oorspronkelijke begeleiding en verder de nos. 102 en 103 bewerkt door den Heer P. Jonker.

ponder prijsverhooging is nu sedert 1908 deze pianobegeleiding van 60 liederen uitgebreid tot 107 liederen!

Hulde aan de Firma Noordhoff , die daardoor zoo krachtig heeft meegewerkt om het opwekkende Nederlandsche lied te brengen in duizenden Nederlandsche gezinnen!

Amsterdam , ( Aug. 1914. J. VELDKAMP.

Sleen, i Maart 1915. K. DE BOER.

BIJ DEN TIENDEN DRUK.

De tiende druk! — Wij vieren dit Jubileum met een uitbreiding van een viertal mooie liederen (de nos. 99, 100, 106 en 107). De liederen van Cath. v. Rennes, Bernard Zweers en Adr. P. Hamers komen met oorspronkelijke begeleiding voor; no. 99 is bewerkt door den Heer P. Jonker.

Amsterdam, ( J- VELDKAMP.

Sleen, I 0ctober 1915" K. DE BOER.

De elfde druk is gelijk aan den tienden.

Amsterdam, i . J- VELDKAMP.

Sleen, 1 Januar' 916' K. DE BOER.

Sluiten