Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit onzen zangbundel:

JJan de 6oliegas.

L. S.f

Gedachtig aan het bekende:

„Wo man singt da lass dich ruhig nieder, Böse Menschen haben keine Lieder"

willen wij onzen leerlingen meegeven in het leven een groot aantal van de mooiste bekende liederen.

Ze moeten de vaderlandsche liederen kennen;

— bij 'feestelijke samenkomsten wil zich de vreugde gaarne uiten in gemeenschappelijk gezang;

— In den huiselijken kring moeten ze met vader en moeder een aardig lied aanheffen, wat zulk een goede stemming geeft in huis;

— na het verlaten van het ouderlijk huis, en zelfs in het verre land weerklinken de aangename herinneringen in het bekende lied.

Van de algemeen geliefde liederen nu, die hier en daar verspreid voorkomen, hebben we een uitgezocht 50-tal kunnen samenbrengen in dit bundeltje.

De leerlingen moeten ze door en door kennen. Daarbij:

— alle slappe, gedachtenlooze zingen is uit den booze;

— pittig rhytme, kernachtige uitspraak, zorgvuldige nuanceering, gevoelvolle voordracht, dat geeft het echte, genotvolle zingen.

De zetting is zoo gekozen, dat van bijna alle liederen ook de jongens de melodie kunnen zingen. Die behoort in de eerste plaats door alle leerlingen gekend te worden.

Zoo mogelijk moeten de leerlingen dit boekje in bezit krijgen.

Misschien is dit door sparen te bereiken, waar van gemeentewege geen voldoende fondsen verstrekt worden voor schoolprijzen in dezen vorm.

De bereidwillig verleende toestemming tot opname van enkele zeer begeerde nummers verplicht ons tot grooten dank aan auteurs en uitgevers.

Dank in het bijzonder aan den heer W. H. de Groot Wz. voor de met zooveel hartelijke instemming verleende hulp bij de uitvoering van ons plan.

Misschien blijkt het doelmatig bij een herdruk de verzameling te wijzigen of aan te vullen. Opmerkingen hieromtrent zullen wij gaarne in overweging nemen.

Amsterdam , Vroomshoop,

Sept. 1906.

J. VELDKAMP, onderwijzer te Amsterdam. K. DE BOER,

Hoofd der school te Vroomshoop.

Sluiten