Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breed.

2. Wilhelmus.

ó' AV- u'j mus v}n Nas-sou-we Ben ick van Duit-schen bloet; Den 2. Mijn schild en - de be - trou-wen Sijt ghy, o Godt, mijn Heer! Op

*/ ' 1 u -—^ LL±t_

Va - der - lant ghe - trou - we Blijf ick tot in den doet. Een

U so wil ick bou-wen, Ver - laat mij nim-mer - - meer! Dat

P"n ~.ce. van 0 ~ fan " jen Ben ick vrij on - ver - veert; Den doch vr°om mach blij - ven, U die - naer t'al - Ier - stont, Die

11 ■

Lo - - ninck van His - pan - jen Heb ick al - tijd ghe - eert. ty ran - ny ver - drij - ven, Die mii miin hart Hnnr - wnn♦

Marnix van St. Aldegonde.

Sluiten