Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—tr —* ■ — m >

1. Vaar - wel, mijn dier-baar Va - der - land, Lief Va - der-land, vaar-

2. Mijn laat - ste groet zij u ge - wijd, Lief Va - der - land, vaar-

3. Uw beeld staat steeds voor mij - nen geest, Lief Va - der - land, vaar¬

wel! kVer - laat uw dier - baar duin en strand, Liet va - aerwel! Maar 't schei - den duurt niet voor al - tijd, Lief Va - derwel ! Dat maakt mij kloek en on - be - vreesd, Lief Va - der-

land, vaar - wel! Maar 'kga met op - ge - wek - ten moed, Vol land, vaar - wel I Eens zie ik u - we beem - den weer, Als land, vaar - wel! En treedt mijn voet op vreem - den grond, Dan

le - vens - lust en goe - den moed, Lief Va - der - land , vaar - wel! ik be - hou - den we - der - keer, Lief Va - der - land , vaar - wel! zeg ik nog uit hart en mond: Lief Va - der - land, vaar - wel!

12. Lief Vaderland, vaarwel!

Sluiten