Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het be - vel van Lu - mey op mijn eer, En bur - eers hier

i,US niet nTa ' le"' d0et 0 " pen de P°ort! Dan ne - men' de

wak~ke ' fe Geu - zen staan tand-kner - send daar, Zij wet - ten hun

nauw -hjks is hier - mee de veer-man ge - vleid, Of Si - mon de

— m ■ ■ —.—i

baat nu geen te -gen-stand meer, De Wa - ter - geus komt om Den

Geu - zen ter - stond zon - der moord Be - zit van de ves - ting Den

~-hdpe" mYken zich klaar En zwe-ren: „den dood 7 Den

Rijk heeft de poort ge - ram - meid, En zoo kwam de Geus in Den

IL

iets terughoudend

Brie - R, f ~ tCr " g5US komt om Den Briel 1

Brie " Pn ' Va" Ves " tin§ Den Brie11

j |n zwe - ren: „den dood of Den Briel!"

e ' En zoo kwam de Geus in Den Briel!

Sluiten