Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. In Oorlog en Vree.

Dr. J. P. Heije.

Flink op. Voor één stem.

J. J. VlOTTA.

1. Van man-nen in oor-log, van man-nen in vree, Oud Holland daar mocht je van

2. Wat suf je, jong Neêr-landl wat slui-iner je dan ? Waar-ach-tig, 'tis zon-de, 'tis

spre-ken; En riep je te land, of nep je ter zee, Lt Die - ven niet in geschan-de; Net of je geen tien nu tel - len meer kan Te wa - ter en ook te

bre - ke, Ze ble - ven niet in ge - bre - ke! De - zelf - de hand greep lan - de, Te wa - ter en ook te lan - de I Koin, sla uw hand, en

-

Sluiten