Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. De trouwe kameraad.

Marsch.

Fr. Silcher.

1. k had een wa - pen - broe - der, Geen dap - per - der dan hij. De

2. Ik had een wa - pen-broe - der, Ik heb hem nu niet meer: Hij Ja> broe - der! 'kzie u we - der, Dat le - nigt mijn ver-driet, Daar

oor-log riep ons sa - - men, De rof - fel sloeg, wij kwa - - men, En

liet voor t land zijn le - - ven, Is in den strijd ge - ble - - ven Wat

waar geen angst of vree - - zen, Of oor - log meer zal we - - zen,'Daar

ii i i . Si i i

gin - gen zij aan zij, En gin - gen zij aan zij. min - de hij ^ mij teer, Wat min - de hij mij teer! kent men t schei-den niet, Daar kent men 't schei-den niet!

Kun je nog zingen ? 11e druk.

4

Sluiten