Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Langzaam, maar niet sleepend.

mf

40. De Leliën.

1. Zie de le - liën op het veld, Zie, hoe schoon zij bloei - en!

2. God de Heer riep u uit d'aard, Doet zoo blij u tie - ren,

3. O, ver - blijd u dan, mijn hart! Werp op Hem — uw zor - gen,

Wie doet haar van zor - gen vrij Daar zoo heer - lijk groei - en? Hjj gaf u dat schoo - ne kleed, Dat gij d'aard zoudt sie - ren; Die na droe - ven win - ter - nacht Roept den len - te - mor - gen;

wie gui naai uie sin - ie pracni, wie aat Kieea zoo rein en zacnt,

Dat gij ons bij zorg en smart, Met een stil ge - loo - vig hart,

O, ver-trouw in lief en leed: Die de bloe-men niet ver -geet,

l I

z.on - aer zijns ge - lij - - - - ke < Zon - der zijns ge - lij - ke? Leert op Hem ver - trou - - - wen, Leert op Hem ver - trou - wen. Is ook mij een Va - - - der, Is ook mij een Va - der.

i

F. SlLCHER.

Sluiten