Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. Marschliedje.

(Uit de Kinder-Cantate „In den Zomer uit.")l)

Ant. L. de Rop. Richard Hol

ƒ

1. De pa - den op, de la - nen in, Voor - uit met

2. Mar-chee - ren is ge zond voor 'tbloed, Ver - ruimd wordt

flin - - ken pas, Met stra - lend oog en blij - den

d' eri - - ge borst, 't Ver-sterkt de spier van been en

zin En goed ge - vul - - de tasch. L»e

voet. 'tWekt eet - - lust op en dorst. Daar-

£

i) Uitgave van P. Noordkofp te Groningen

Sluiten