Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J31J

P. XII—XIII.

J. D. I. = Journal du droit international. J. W. = Juristische Wochenschrift.

M. U. C. R. = Maandblad bevattende uitspraken van den

Centralen Raad in zake de Ongevallenwet enz.

N. J: = Nederlandsche Jurisprudentie.

P. V. = Periodieke Verzameling van Administratieve en Rechterlijke Beslissingen.

R. B. A. = Rechterlijke Beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst.

Ree. Ac. = Académie de droit international, Recueil des Cours. S. etP. = Sirey, Recueil général des lois et des arrêts (sedert 1892 samengesmolten met bet Journal du Palais).

R. D. I. L. = Revue de droit international et de législation comparée.

R. D. I. Pr. = Revue de droit international privé.

R. D. M. C. = Revue de droit maritime comparé (Dor). W. v. G. = Weekblad voor Gemeentebelangen.

Z. f. O. = Zeitschrift für Ostrecht.

Z. I. R. = Zeitschrift für internationales Recht. Z. V. = Zeitschrift für Völkerrecht.

P. XIII. R. B. en B. Er staat: 1881, lees: 1885. — W. v. N. R., nu (van no. 1461 af): W. P. N. R.

Verwijzingen naar D. Jur. Zeit. met p.... zijn te lezen : kol....

Bij Hoofdstuk I (Wat is Rechtspraak?).

P. 1, reg. 1 v. o. Na „p. 41—42" toe te voegen: Hamaker in R. Mag. 1909 p. 47—58 ja p. 245; C. W. Star Busmann, Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering no. 117 j° no. 116 (m. i. ziet hij over het hoofd dat er geen eigenlijke rechtspraak is zonder geding); M. W. Scheltema Jzn., De Ontvankelijkheid der Administratieve Rechtsvordering, diss. Leiden 1908 p. 137— 159, 169—177 (vgl. Vitringa in W. 8788; Strüycken in R. Mag. 1909 p. 390—396); de hierna bij Inl. p. 5 no. 1 te vermelden diss. van Zuidema p. 50—52. Zie de omschrijving Inl. p. 507 v. o.—

Sluiten