Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 5.

aangevuld in den 3n dr. van 1914, nos. 131 —1624, 169,176— 192. Ygl. diss. Henry (boven bij Inl. p. 2 al. 1 i. f. geciteerd) p. 41—42, 78—80. Fransche jurisprudentie: Cass. 31 Jan. 1922 S. et P. 1923. 1. 118 (met noten 1-2, waarin vroegere jurisprudentie); D. P. 1913. 1. 118—119 en 5. 33—34 (noten). Vgl. Cass. 30 Juni 1919 D. P. 1923. 1. 225. — Duitsche litteratuur vermeldt Coester (boven bij Inl. p. 5 no. 1 geciteerd) p. 120 noot 1 (vgl. zijn eigen uiteenzetting p. 118—120 jis p. 116—117). Daarbij te voegen Josef in Zentral'olatt fürfreiwillige Gerichtsbarkeit dl. 14 en 15; Kuttner in Abhandl11 zum Priv.recht und Zivilprozess des Deutschen Reiches 26, H. 3(1914) p. 77_78. Voor ons heeft die litteratuur slechts belang voorzoover zij niet steunt op de Duitsche wet. Voor Zwitserland zie M. Brumann, Die Rechtskraft nach schweizeriscbem Zivilprozessrecht, diss. Zürich 1928 p. 73.

Nederlandsche jurisprudentie: Hof Arnhem 18 Jan. 1906 W. 8532, W. P. N. R. 1962: art. 1954 B. W. heeft slechts de eigenlijke rechtspraak op het oog. In gelijken zin Hof Amsterdam 17 Nov. 1911 W. 9322, W. P. N. R. 2223 (vgl. in cassatie H. R. 15 Nov. 1912 W. 9425, R.spr. 222 § 20, N. J. 1913 p. 11, W. P. N. R. 2261); Hof Gelderland 29 Juni 1854 W. 1560, R.spr. 55 § 71; Rb. Alkmaar 25 Juni 1908 W. 8799; Rb. Amsterdam 2 Okt. 1916 W. 10126, N. J. 1916 p. 1124; Rb. Utrecht 24 Maart 1847 W. 857, R. B. 1847 p. 297 (302). Speciaal voor beschikkingen als bedoeld in art. 284 B. W. zie H. R. 17 April 1928 W. 11838 (met noot 1 S. B.), N. J. 1928 p. 1427 (met noot Ë. M. M.). Naar aanleiding van art- 285 oud B. W. vgl. Hof 's-Gravenhage 4 of 21 Febr. 1905 P. v. J. 458. Zie voorts Hoogger. Hof N.-Indië 28 Nov. 1873 W. 3648.

— H. R. 20 Febr. 1863 R.spr. 73 § 32 nam gezag van gewijsde aan voor de beslissing op een verzoek tot opheffing van lijfsdwang, omdat dit betreft een vordering tot het doen ophouden der kracht van een bij vonnis verleende machtiging tot gijzeling.

— Rb. Rotterdam 2 Maart 1928 W. 11852, N. J. 1928 p. 802

Sluiten