Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 377.

P. 377, noot i. f. — Na „Sv." in te voegen: 1886. — In plaats

van „is" lees: was P. 378, reg. 14 v. b. — In plaats van „komt men" lees: moest

men onder Sv. 1886 komen.

P. 378, reg. 15 v. b. — In plaats van „het" en „moet" lees:

„dat" en „moest".

P. 378, tekst, reg. 11 v. o. — In plaats van „komen lees.

kwamen.

P. 378, tekst, reg. 7 v. o. — In plaats van „kan" lees: kon. P. 378, tekst, reg. 2 — 1 v. o. — Schepel 2e dr. p. 320—323. P. 379, reg. 6 v. b. — Bij „rechtsbetrekkingen" een noot: Op dit punt in het algemeen pro en contra Meijers in W. P. N. R. 2290, 2291, 2355, 2356 en Tieleman in Themis 1925 p. 219- 267. — Yan Schepel (Inl. 1.1. geciteerd), zie 2n dr. p. 315 335. P. 380, reg. 3 v. b. — Bij „overige" een noot: Vgl. v. Ittebsum

in R. Mag. 1911 p. 549.

P. 380, reg. 10 v. b. — Toevoeging: Zie nog Rb. Utrecht 4 April 1923 W. 11179, N. J. 1924 p. 246, in het gegeven geval bewijskracht aan den legger ten opzichte van den onderhoudsplicht ontzeggend, nu het niet ging om de toepassing van het provinciale reglement op de wegen, krachtens hetwelk de leggers werden opgemaakt en grondslag waren voor de toepassing der bepalingen van dat reglement, maar om toepassing der wet van 1902 Stbl. 54 in verband met het algemeen provinciaal polderreglement.

P. 380, reg. 16 v. b. — In plaats van „is" lees: was onder

Sv. 1886.

P. 380, reg. 17 v. b. — Na „Sv." lees: 1886.

P. 380, reg. 17 v. o. — In plaats van „doelt" lees: doelde. P. 380, reg. 15 v. o. — In plaats van „zal" lees: moest. P. 380, reg. 13 v. o. — Na „Sv." in te voegen: 1886. P. 381, reg. 2 v. b. — Bij „gezegde" een noot: Zie ook H. R. 25 Maart 1913 W. 9480, N. J. 1913 p. 839. In het W. een onderschrift van D. S., waarin hij, m. i. ten onrechte, de stiek-

Sluiten