Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 459.

Hooge Raad bij arresten van 11 April 1923 W. 11051, G.st. 3749 (7°) en van 24 Dec. 1924 W. 11297, W. v. G. 4 p. 159 het toetsingsrecht erkend: zij oefenen rechtspraak uit.

P. 460, tekst reg. 2 v. o. — Bij „berusten" een noot: Van een andere beschouwing gaat Oppenheim in H. N. J. V. 1912 I p. 140 uit. Hij zegt: de rechter is alléén aan het gezag der wet onderworpen. Dit is inzoover juist dat de rechter als Rijksambtenaar ook enkel krachtens de Rijkswet de verordeningen der aan het Rijk ondergeschikte publiekrechtelijke lichamen heeft toe te passen en daarom niet tegen de Rijkswet in. Maar die argumentatie gaat niet op voor Koninklijke Besluiten, waaraan de rechter evenzeer is onderworpen als aan de Rijkswet in engen zin. Zegt men dat 's rechters toetsingsrecht voor Koninklijke Besluiten hiermee is te verklaren dat hij enkel aan wettige besluiten is onderworpen, juist deze stelling is hier te bewijzen. Dat bewijs geeft Oppenheim t. a. p. niet, maar wèl is het af te leiden uit het in mijn Inl. p. 460 v. o.—461 v. b. gezegde.

P. 460—461 noot i. f. — Toevoeging: Bij Inl. p. 460—463 onder c en d vgl. W. v. Ammon, Der bindende rechtswidrige Befehl (1926), Strafrechtlige Abhandlungen Heft 217, Speciaal p. 32—37 jis p. 9—13, p. 45—49 en vooral voor Duitschland, p. 63, 67—77; vgl. nog. 1. 1. p. 81—86, 99—100, 105—106, 137 i. f., ook p. 120— 121 en anders Oetker door v. A. 1.1. p. 123 geciteerd. Met het door Oetkek gezegde „ob der Untergebene zum Gehorchen verpflichtet sei, sei lediglich im internen Dienstverhaltnis erheblich" stemt mijn noot Inl. p. 460 overeen. Verder zie H. Kelsen, Allgem. Staatslehre (1925) p. 287—299. Met diens uiteenzetting ga ik voor een goed deel mee, doch niet wat aangaat het Inl. p. 460 noot besproken punt. M. i. houdt K. niet voldoende hiermee rekening dat, al zegt een wetgeving het niet uitdrukkelijk, zij in den regel toch uitgaat van hetgeen K. p. 297 v. o. releveert, namelijk, dat het staatsbestel op losse schroeven zou worden gezet, als elk lager amb-

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s. 13

Sluiten