Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 472.

onregelmatigheid, gebrekkigheid, juist? M. i. is de eerste in haar verschillende gedaanten een gevolg van de tweede.

P. 472 noot 2 reg. 6. — Na „Rechts)." in te voegen: Ygl. nog de geciteerden ie Léon-v. Praag no. 4 op art. 14 A. B. en voor het Zwitserscbe recht des Gouttes in Zeitschr. für Schweizer. Recht 1929 p. 348—413.

P. 472 noot 2 reg 7 v. o. — Na „geciteerd" in te voegen: (vgl. de aankondigingen van Jellinek's boek door O. Mayer en v. Laun in A. ö. R. 25 p. 497—507).

P. 472 noot 2 reg. 6 v. o. — Na „Staatsdaden p." in te voegen: 45,

P. 472 noot reg. 5 v. o. — Na „tentie" in te voegen: , hierover vgl. Merkl in Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. 45 p. 455, wiens voorstelling m. i. onjuist is: een competentievoorschrift staat in deze materie niet op gelijke lijn met andere wetsbepalingen, het brengt teweeg dat zeker staatsorgaan als zoodanig kan optreden

P. 472 noot 2 reg. 4 v. o. — In plaats van „44" lees: 46

P. 4?2 noot 2 i. f. — Toevoeging: Vgl. nog o. a. in Duitschland en Oostenrijk W. Jellinek, Verwaltungsrecht, le dr. (1928) p. 254—279, die p. 238 vroegere litteratuur vermeldt, zie ook zijn Gesetz, Gesetzesanwendung ... (1913) p. 208 vv.; A. Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht (1927) p. 191—207 (daarbij vgl. 1. 1. p. 201—213 over gezag van gewijsde van administratieve besluiten) en zijn Die Lehre von der Rechtskraft (1923) p. 280, 283—290; Kelsen, Allg. Staatslehre (1925) p. 276—278,285— 287 ja p. 407, in Zeitschr. f. d. Priv. u. öff. Recht... 40 p. 47—95 en in Revue du droit public 1928 p. 216—221; v. Hippel, Untersuchungenzum Problem der fehlerhaften Staatsakte (1924), vgl. W. Jellinek in A. ö. R. 48 (N. F. 9) p. 361—371; O. Mayer, Deutsches Verwalt.recht, 3e dr. I p. 94—96; Hatschek (bij Inl. p. 197 geciteerd) p. 10, 95—102; Fleiner (bij Inl. p. 287 geciteerd) p. 203—209 jis p. 194 — 203 (litteratuur p. 194 -195 en 203 in noten 45 en 68); K. Kormann, Syst. der rechtsgeschaftlichen Staatsakte .... (1910) p. 203 vv., 239 vv. jis p. 167

Sluiten