Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 556.

jurisprudentie van 1909- 1920, maar de meeste daar genoemde beslissingen betreffen niet het détournement de pouvoir. Ygl. Hand" Tweede Kamer 1929—1930 p. 138—139, 145. — Voor Frankrijk vgl. nog Duguit, Traité 2e dr. II (1923) p. 45,292— 295; Jèze, Principes III p. 75—77; Michoud (bij Inl. p. 58 geciteerd) p. 78, 84—105, 106—108, 115; M. Baumgart, Les garanties juridictionnelles...., diss. Parijs, 1914, p. 115—125 en de door hem geciteerden; Welteb (bij Inl. p. 494 reg. 10 v. b. geciteerd) p. 61, 106—111, 114, 144-178, 182—185, 192—208, 232—258, 292—295, 365-381, 413—427; Beurdeley, Le détournement de pouvoir au point de vue financier, diss. Parijs 1929; Bonnard in Revue du droit public 1923 p. 391— 392. — In Duitschland en Oostenrijk zie R. v. Laun, Das freie Ermessen (1910) p. 114—118, 126—175, 207—214, 217, 222— 223, 227—242, 263-264 (vgl. A. ö. R. 27 p. 467—468); Tezner in Jahrb. des öffentl. Rechts der Gegenwart 1911 p. 67—135; Jellinek (bij Inl. p. 519 noot geciteerd) p. 262, 277—278, 333—334, 337, 345—347, 349—359; F. Wödtke, Der recours pour excès de pouvoir (in deel 11 der Abhandln aus dem Staats-, Verwalt.- und Völkerrecht 1912) p. 77—95. Over een speciaal geval D. Jur. Zeit. 1927 kol. 1649—1652. — Voor andere landen zie Andersen (bij Inl. p. 401 geciteerd) p. 213 v. o.—280; Alexéeff in Revue internat, de la théorie du droit 3 p. 212 vv.

P. 557 reg. 1 v. b. — Bij „wet" een noot: Dit laatste kan, zoo betoogt terecht Boasson p. 367—369 (vgl. p. 369—373), zich voordoen, al noemt de wet niet uitdrukkelijk het doel, waarvoor aan de administratie zekere bevoegdheid is gegeven. Over het standpunt van den Hoogen Raad te dien aanzien vgl. B. p. 119—122. Zie zijn p. 402 (3°) en Inl. p. 581. Vgl. voorts Bijl11 Hand" Tweede Kamer 1914—1915 no. 47 (1°) p. IV v. b., p, 39—40 ja p. 34. — H. Krabbe, De moderne staatsidee (1915) p. 67 zegt: elke bevoegdheid is gegeven onder de mits van redelijkheid harer uitoefening. — Aangaande bet

Sluiten