Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 581.

het z.g. freie Ermessen, v. Laun 1. 1. p. 3—6, 65; Michoud L 1. p. 17—18; W. Jeli.inek, Gesetz, etc. p. 65—66,323—326, 348 v. o. —349. Zie ook B. C. de Savornin Lohman in H. N. J. V. 1925 II p. 10—11.

P. 582 noot bij p. 581. — O. Mayer, 3e dr. I p. 133—135 jis p. 155—156.

P. 582 noot 5. — Toevoeging: en de toevoeging bij Inl. p. 541 al. 1 i. f.

P. 583, tekst en noten. — Ongev.wet Art. 77, nu 83;artt. 36 en 40 lid 3, nu 34 en 38, 3°.

P. 583 noot 1. — Toevoeging: Ygl. v. Laun p. 76; Michoud p. 75. Daar het in de gevallen, hier in de Inl. bedoeld, aankomt op den inhoud der positieve wet, kan eenzelfde kwestie in het eene land den administratieven rechter zijn onttrokken, in het andere aan zijn onderzoek onderworpen.

P. 584 noot, reg. 1. — Na „3" in te voegen: C. Org. 6 p. 447. — Na „20": of 30

P. 584 noot, reg. 2. — Na „4" in te voegen: C. Org. 6 p. 446.

P. 584 noot, reg. 3. — Toevoeging: Zoo b.v. ook C. R. 1 Febr. 1910 W. R.spr. Soc. Verzek. 1910 no. 6 (6°), vgl. 1. 1. (5°).

P. 584 noot, al. 2. — Art. 77 Ongev.wet, nu: 83, art. 38 lid 3, nu 36, 4°; art. 38 lid 2, nu 36, 3° (art. 49 is ook nu 49); artt. 31 lid 2 en 37 lid 2, nu 29 en 35, 3°.

P. 585 noot bij p. 584, al. 1. — Toevoeging: Ygl. het verschil van meening tusschen B. de Jong van Beek en Donk, Praktijk der Woningwet, diss. Leiden 1909 p. 142 en Kruseman in W. 8891 p. 3 kol. 2 midd. — v. Laun 1. 1. p. 59—60 betoogt dat in gevallen als hier in de Inl. bedoeld, slechts één beslissing de juiste is en dat hij, die haar geeft, haar ook als de juiste geeft. Daaruit volgt echter niet zijn conclusie p. 60 v. o. (3° i. f.) en p. 258 v. o. dat de beslissing, die als de juiste wordt gegeven, ook de juiste moet zijn.

P. 586 noot. — Artt. 37 en 81 Ongev.wet, nu artt. 35, 3° en 29. — C. R. 30 Maart 1909 ook in C. Org. 6 p. 438.

.

Sluiten