Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 593.

P. 593 noot bij p. 592. — Toevoeging: Vgl. ook Struycken, A.dm. of Rechter p. 40—41. Anders Krabbe in R. Mag. 1911 p. 429— 430. — Het door mij in de hier bedoelde noot gezegde is ook aan te voeren tegen de rede van den Min. v. Just. op dit punt in Hand11 Tweede Kamer 1917—1918 p. 2819.

P. 593 noot 1. — Toevoeging: Zie nu Vos in Themis 1911 p. 1—80 jis p. 373—390 (vgl. E. M. M. in W. P. N. R. 2215).

P. 593 noot 2. — Toevoeging: Vgl. Vos 1. 1. p. 44, 63—80 jis p. 388—390 noot; Boasson p. 280—330.

P. 593 noot 3. — Toevoeging: Voor Struycken's bedoeling zie. zijn Adm. of Rechter, speciaal p. 26—34, 40 en in W. 9183 p. 8 kol. 3.

P. 593 noot 4. — Toevoeging: Krabbe in R. Mag. 1911 p. 417— 431 (p. 430 geeft hij een kriterium voor „doelmatigheidsvragen").

P. 596 noot bij p. 595, reg. 4. — Na „bestuursbehoeften" in te voegen: Vgl. Struycken, Adm. of Rechter p. 26—34, 40, 52—54, 64—66 en in R. Mag. 1912 p. 546—550.

P. 596 zelfde noot, reg. 6. — Na „Rv." in te voegen: Zie ook Handn Tweede Kamer 1917—1918 p. 2817 (Loeff).

P. 596 zelfde noot, reg. 9. — Na „405" in te voegen: Tezner, Das freie Ermessen (1923) p. 60—62; de door Boasson p. 328 v. o. vermelde beslissing van den Conseil d'Etat van 1 Juli 1898; Jèze Principes 3e dr. III p. 218—226 (Revue du droit public 1922 p. 386—393); Jellinek (bij Inl. p. 519 noot geciteerd) p. 233—234 (vgl. 1. 1. p. 243 sub c jis p. 242—243 over het hooren van belanghebbenden). Hofacker (bij Inl. p. 573 geciteerd) p. 260 (1°) waarschuwt tegen algemeenen dwang tot motiveering; vgl. v. Laun 1. 1. p. 252—254, die p. 253 v. o. sterk overdrijft door op dit punt in het algemeen een verbod van motiveering te verlangen. "

P. 596 zelfde noot i. f. — Toevoeging: Voor het Fransche recht zegt Michoud 1. 1. p. 7: de administratieve rechtspraak kan worden ingeroepen door hem, wiens belang tevens is het belang,

Sluiten