Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 698.

Bij Hoofdstuk XX (Invloed van verandering der wetgeving op rechterlijke competentie, samenstelling der gerechten en appellabiliteit van vonnissen).

§ 1 (Invloed van verandering der wetgeving, die de competentie

zelf regelt).

P. 698 noot 2. — Duguit, Traité, 2e dr. II (1923) p. 212—213, 217 j° I (1921) p. 246; Jèze ook in Revue du droit public 1923 p. 207—212 j° 1924 p. 183. Zie nu zijn Principes 3e dr. I p. 108—149, 171 — 172, 187—189. — Toevoeging aan die noot: Zie ook de bij Léon-v. Praag op art. 4 A. B. no. 40 genoemden (Dievoet, Glasson et Tissier, Hymans v. d. Bergh, aldaar p. 38 geciteerd, waarbij vgl. R. Mag. 1929 p. 150. Zie nog art. 226 Invoeringswet Sv. 1925 Stbl. 308 en de min gelukkig geredigeerde Mem. v. Toel. op dat artikel (207 in het ontwerp) Bijl" Hand11 Tweede Kamer 1923—1924 no. 187, 3°.

P. 699 tekst, reg. 2 v. o. — Vgl. voorts H. R. 16 Mei 1845 W. 607, R.spr. 20 § 63, v. d. Hon. G. Z. 3 p. 164.

P. 701 reg. 15 v. b. — Toevoeging: Bij dit no. 4 vgl. nog het bij R. O. 2e ged. p. 863 op art. 6 wet 1875 Stbl. 204 te vermelden vonnis Rb. Groningen van 28 Okt. 1927.

P. 701 tekst, reg. 6 v. o. — Na „(no. 23)." in te voegen: Vgl. nog H. R. 27 Febr. 1855 W. 1772 p. 1 kol. 2—3, R.spr. 49 § 52, v. d. Hon. Bel. 6 p. 106; Ktg. WinschoteD 18 Sept. 1854 W. 1600. Onjuist Boasson in Gem.bestuur 10 p. 167, 1°. — Voor Indië zie, met betrekking tot een geding, hangend bij de invoering eener wet, die de rechterlijke bevoegdheid wijzigde, Raad van Just. Soerabaja 2 April 1924 Ind. Tijdschr. v. h. Recht 121 p. 235: die bevoegdheid wordt beheerscht door de bepalingen, van kracht tijdens de dagvaarding. In dien zin ook, met beroep op verkregen rechten, Hooggoi. Hof N.-Indië 8 April 1926 1. 1. 123 p. 467.

P. 701 tekst, reg. 1 v. o. - Toevoeging: Vgl. v. Dievoet in La

Sluiten