Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"V

P. 714.

in Yan Onzen Tijd 17 p. 140 al. 3, Red. in W. 10029 p. 4 kol. 2, Kosters in R. Mag. 1916 p. 584.

P. 715 reg. 11 v. b. — Bij „komt" een noot: In dien zin de voorlaatste overweging van Rb. Maastricht 23 Nov. 1916 W. 10035, N. J. 1917 p. 12, W. P. N. R. 2450; Rb. Rotterdam 2 April 1917 N. J. 1917 p. 434.

P. 715 reg. 6 v. o. — Na „554" in te voegen: Vgl. nog o. a. Rb. 's-Gravenhage 1 Febr. 1921 W. 10844, N. J. 1921 p. 851; Rb. Groningen 10 Juni 1921 W. 10907, N. J. 1921 p. 974.

P. 716 noot 2. — Toevoeging: en Léon-v. Praag no. 2 vóór art. 1 wet A. B.

P. 717 reg. 14 v. b. — Na „Vgl." in te voegen: Red. in W. 10029 p. 4 kol. 2 v. o. en

P. 717 tekst, reg. 14 v. o. — Toevoeging: Voorts Rb. Maastricht 23 Nov. 1916 (bij Inl. p. 715 reg. 11 geciteerd), het op dit punt in W. 10088 p. 2 kol. 1 ad I weergegevene en Léonv. Praag no 2 a op art. 3 A. B.

P. 718 reg. 8 v. b. — Na „399" in te voegen: v. Doorn in Themis 1879 p. 462—463 jis p. 470—474;

P. 718 reg. 14 v. b. — Na „litteratuur" in te voegen: Vgl. ook D. J. Jitta, De wederopbouw van het internat, recht (1919) p. 39.

P. 719 reg. 8 v. b. — Toevoeging: Vgl. nog Baak in N. J. bl. 3 p. 617—620

P. 719 no. 3 i. f. — Toevoeging: Zoowel voor de territoriale zee als voor het luchtgebied vgl. Société des Nations, Conférence pour la Codiflcation du Droit international II Eaux territoriales (1929), de Nederlandsche antwoorden aldaar p. 176—189.

P. 719 reg. 13 v. o. — Na „1076." in te voegen: Vgl. Vhbzyl in Themis 1921 p. 133—134

P. 720 no. 4 i. f. — Toevoeging: Nederlandsche litteratuur over de rechtspositie van den Paus vóór 1929: J. W. Schneider, Het probleem van den Paus in het Volkenrecht, diss. Amsterdam 1919 (vgl. R. Mag. 1920 p. 162—163; W. 10487).

Sluiten