Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jtflj

P. 747.

p. 300—322, 335, tegen wien zie R. D. I. L. 1923 p. 439—442. Anders dan de V. in België P. Poullet, Manuel de droit int. privé beige 2e dr. (1928) nos. 176, 178—180. In Frankrijk is "Weiss bi] zijn vroegere opvatting gebleven, zie Ree. Ac. 1923 I p. 540—549. Aldaar I p. 264 ja p. 235 is de Oostenrijker Strisower voor de ruimere leer. Zoo ook Jordan in R. D. I. Pr. 18 p. 761—767. — Ygl. nog G. G. Phillimore in Ree. Ac. 1925 III p. 417-480; Walker, boven geciteerd. De legeferendazie Prudhomme in J. D. I. 1926 p. 311—317; Publications de la Société des Nations, Comité d'experts pour la codiflcation progressive du droit internat., 2d rapport, A 15 (1928), Questionnaire no. 11, p. 48—56, 60, 62—66, 68—70, 73—76, 78, 80, 83—84, 87, 88, 92—93.

Speciaal ten aanzien van staatsleeningen zie bij ons J. J. F. Aleva, Delging van staatsschuld, diss. Leiden 1915 p. 94-116; J. F. M. Bosch, De staatsschulden in het Internat. Recht, diss. Leiden 1929 p. 3—5, 94—99 en litteratuur op p. 127—130. P. 748 al. 1. — Toevoeging: Bij Juridiction no. 178 vgl. nog v. Royen (bij Inl. p. 220 geciteerd) p. 97 — 98, 116, 124—133, 196-197 en de door hem geciteerden; Weiss in Ree. Ac. 1923 I p. 540; Spiropoulos (bij Inl. p. 220 geciteerd) p. 136-140; Kunz (mede daar geciteerd). Anders dan Weiss, Noëll-Henry (insgelijks daar geciteerd) nos. 119—120 jis nos. 155, 170,204. Ygl. Dickinson in R. D. I. L. 1923 p. 169—171.

Ten opzichte van de stelling: niet-erkenning van een vreemde Regeering door Nederland is geen beletsel voor onzen rechter de immuniteit aan te nemen van den Staat dier Regeering vgl. b.v. Pres. gemengde Rechtbank Alexandrië 8 Nov. 1927 R. D. M. C. 17 p. 340.

P. 748 al. 2. — Toevoeging: Bij Juridiction no. 180 vgl. bij ons F. M. v. Asbeck, Onderzoek naar den juridischen wereldbouw, diss. Leiden 1916; v. Vollenhoven in Mededeelingen van de Ned. Vereenig. voor Internat. Recht no. 9 p. 30—32. yoorts Jennings in R. D, I, L. 1928 p. 440; H. Nawiasky, Der Bun-

Sluiten