Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Inhoud. . . . y

Lijst van afkortingen en verbetering vii

Wet van 18 April 1827 (Stbl. no. 20) (tekst 1911, Stbl. no. 146) met de

later daarin aangebrachte wijzigingen 1

De vier Reglementen, ter voldoening aan art. 19 der Wet op de samenstelling van de Regterlijke magt en het beleid der justitie 178

Reglement I (tekst 1911, Stbl. no. 147, later gewijzigd) 178

Reglement III (tekst 1929, Stbl. no. 422) 180

Reglement IV (tekst.: 1916, Stbl. no. 469), met de later daarin aangebrachte wijzigingen 191

Wet van 10 November 1875 (Stbl. 204), tot opheffing van de provinciale

geregtshoven en instelling van nieuwe geregtshoven 194

Wetten van 9 April 18/7 (Stbl. nos. 74—78), tot vaststelling van het Regtsgebied en de zetels der arrondissements-regtbanken en kanton-

geregten, met de latere wijzigingen 494

Wet van 9 April 1877 (Stbl. 110. 80), houdende bepalingen omtrent het

personeel der [toen] ontbonden arr.-regtbanken en kantongeregten, enz. 194 Wet van 5 Juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van

den Hoogen Raad enz., met de latere wijzigingen 194

Wet van 5 Juli 1910 (Stbl. no. 182), houdende regeling van de heffing

van griffierechten, enz

Kon. Besluit, van 8 Maart 1879 (Stbl. no. 40), houdende bepalingen omtrent het bewaren der oude regterlijke archieven, vóór de invoering der

Fransche wetgeving 495

Wetten van 28 Aug. en 29 Dec. 1843 (Stbl. nos. 37—41, 66,67), houdende het Tarief van Justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken, met

de latere wijzigingen 190

Wet van 18 April 1874, Stbl. no. 66, tot. vaststelling der tarieven van geregtskosten in strafzaken, waarvan de gewone regter kennis neemt

(tekst: 1920, Stbl. no. 695), met de latere wijzigingen 203

Aanvullingen tot 1 Juli 1930 * 204

Alfabetisch register op de Inleiding en op de Wet R. Org 207

Supplement bij „Op de Grenzen van publiek en privaat recht" .... 235

Sluiten