Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SUPPLEMENT

op het

tweede gedeelte der Rechtspraak en voornaamste litteratuur betreffende de wet op de Rechterlijke Organisatie en daarmede verband houdende wettelijke bepalingen.

(R. 0. TWEEDE GEDEELTE)

Wet van 18 April 1827, Staatsblad no. 20.

Bij ~

P. 1 reg. 10 v. b. — Toevoeging: bij artt. 116 en 117 der wet van 29 Juni 1925, Staatsblad 308, bij de wet van 8 April 1927, Staatsblad 78, bij art. 20 der wet van 10 December 1927, Staatsblad 415. Verder implicite bij de wet van 2 Juli 1928 Staatsblad 216 (artt. 47 e en 51c W. v. K.).

EERSTE AFDEELING.

Algemeene Bepalingen.

Artikel 1.

B. Strekking van art. 1; zijn verhouding tot art. 2.

P. 3 reg. 7 v. b. — Na „J" toe te voegen: no. 4

P. 5 reg. 18. — Toevoeging: Vgl. nog Scheltema in W. P. N. R. 3135 p. 38.

P. 6 reg. 1—2 v. b. — Na „(1914)" in te voegen: en 3e dr. (1924)

C. Algemeene litteratuur.

P. 6 reg. 12 v. b. — Toevoeging: Vgl. nog de bij Inl. R. O. p. 151 vermelde Veröffentlichungen, Heft 5 p. 124—230; H. Kelsen, Justiz und Verwaltung (1929) p. 8- 10

Léon's Rspr., II, 1, R. O., 2e ged. s. 1

Sluiten