Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 146.

P. 146 reg. 1 v. b. — Na „1908" in te voegen: D. Simons, Handl. Sv. 7e dr. (1925) p. 60-69;

P. 146 reg. 14 v. b. — Toevoeging: en v. Dijck in T. v. S. 39 p. 404—413.

P. 146 reg. 12 v. o. — Na „548" in te voegen: F. Goyet, Le ministère public .... (1926);

P. 146 reg. 7 v. o. — Na „253" in te voegen: 1927 kol. 1294— 1310, 1351

P. 147. Art. 4.

P. 147 reg. 11 v. b. — Na „p. 10" in te voegen: Zie voorts Blok-Besieb (bij R. O. p. 13 geciteerd) I p. 65.

P. 149 reg. 7 v. o. — Na „417" in te voegen: en Handl. Sv., 7e dr. p. 65

P. 150 al. 1 i. f. — Toevoeging: Zie nog Vonk in Ind. Tijdschr. v. h. Recht 125 p. 498—517.

P. 150 reg. 1 v. o.—p. 151 no. 8 kan vervallen ingevolge artt. 12—13 j° 246 lid 3 Sv. en de afschaffing van art. 73 R. O.

P. 152 reg. 2 v. b. — Toevoeging: art. 218 lid 2 Sv. 1886 is niet overgenomen in Sv. 1925.

P. 152 reg. 17 v. b. — Toevoeging: Zie nog Themis 1923 p. 236; W. 11151 p. 8, 11580 p. 9-10, 11588 p. 8 kol. 2.

P. 152 reg. 14—13 v. o. — v. Rossem 3e dr. p. 234—235.

P. 153. Art. 5.

P. 153 reg. 13 v. o. — Na „kol. 1" in te voegen: en zijn Handl. Sv. 7e dr. p. 62.

P. 153 reg. 1 v. o. — Na no. 4 toe te voegen: 5. Over de positie van den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad ten opzichte van de in art. 5 bedoelde bevelen Red. in W. 12057 p. 1 kol. 2 v. o.—kol. 3 en de daar en door de Pinto, R. O. 2e dr. p. 37 vv. geciteerden. — Ygl. no. 5 op art. 4B.

P. 154. Art. 6.

P. 157 reg. 3 v. b. — Na no. 10 toe te voegen : 11. Over art. 6 R. 0.

Sluiten