Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 239.

eischer te zijn in staat gesteld en kennelijk vatte het Hof dit op als afstand van de instantie, stilzwijgend aangenomen door gedaagde. Dat de Rechtbank recht had gedaan op de oorspronkelijke vordering neemt niet weg dat het Hof reden kon vinden te meenen: de vordering van den eersten eischer is teruggenomen en de Rechtbank heeft dat over het hoofd gezien.

P. 241 reg. 5 v. b. — Toevoeging: Evenmin was er één rechtsvordering in de zaak, berecht door Rb. Amsterdam 19 Juni 1925 W. 11400: behalve op den eisch tot schadevergoeding was er nog vonnis te wijzen op een eisch tot betaling der kosten, gevallen op de eerst bijgevoegde vordering tot betaling van een koopprijs, die betaald was na de conclusie van eisch. De Rechtbank overwoog dat er tusschen de twee vorderingen geen verband was. — Naar het schijnt was er wel één rechtsvordering ingesteld bij Rb. Roermond 28 Mei 1925 N. J. 1925 p. 1047, althans noemde de Rechtbank den op een bedrag van ruim f 20 gerichten eisch een onderdeel van bet gevorderde in zijn geheel. — Ook was er m. i. één rechtsvordering in de zaak voor Hof 's-Gravenhage 26Febr. 1925 W. 11600, R. B. A. 15 p. 3 (vgl. bij Inl. R. O. p. 28, no. 10 A). Maar, anders dan het vonnis a quo, huldigde het Hof de R. O. p. 240 bestreden leer dat, als in een dagvaarding op verschillende grondslagen berustende vorderingsrechten worden samengeteld en de dus verkregen son; wordt opgevorderd, er niet één rechtsvordering is ingesteld, doch meerdere. Als argument voerde het Hof aan dat de gelijktijdige indiening van meerdere vorderingen deze niet tot één geheel doet samensmelten. Maar de samentelling met opvordering van het resultaat in de dagvaarding voegt ze wèl bijeen tot één geheel, al blijven de vorderingsrechten afzonderlijk bestaan.

Hof Arnhem 23 Maart 1927 W. 11709, N. J. 1928 p. 869, was van oordeel dat een terugvordering van f 740 voor gedurende achttien en een halve maand (n.1. f 40 per maand) te veel betaalde huur niet was één rechtsvordering, maar achttien,

Sluiten