Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

P. 400.

arbeidsverhouding: Hof 's-Gravenhage 3 Juni 1927 W. 11714, R. B. A. 15 p. 66, bevestigend Rb. Dordt 24 Febr. 1926 W. 11535, N. J. 1926 p. 848, R. B. A. 14 p. 6.

P. 400 g, al. 1. — Toevoeging: Vgl. C. R. 23 Sept. 1926 M. U. C. R. 12 p. 34: een agent geniet grooter vrijheid van beweging dan een reiziger; hij is niet in loondienst van den werkgever.

P. 400g, al. 2 reg. 3. — Na „17 en 18" in te voegen: Zie ook Ktg. Breda 20 Juli 1927 N. J. 1928 p. 1039.

P. 400#, al. 2 reg. 5 i. f. —Toevoeging: doch vgl. Ktg. Enschedé 17 Febr. 1927 R. B. A. 15 p. 15 (provisie behoeft geen loon te zijn)

P. 400#, al. 2 reg. 7. — Na „p. 1245" in te voegen: Ktg. Breda

12 Okt. 1927 N. J. 1929 p. 392. Ook hier is het gezagselement noodig: Rb. Amsterdam 25 April 1924 W. 11369, R. B. A. 13 p. 74. Zie nog Ktg. Apeldoorn 26 Mei 1926 R. B. A. 14 p. 30: dat element ontbreekt, als de reiziger geheel naar eigen inzicht kan handelen. Zie dit vonnis verder aangaande provisie evenals bij een agent eener verzekeringmaatschappij Ktg. Enschedé 1.1. Vgl. ook Ktg. Amsterdam 6 Maart 1930 W. 12108.

P. 400# i. f. — Toevoeging: Over een werver voor den verkoop van huizen zie H. R. 7 April 1927 W. 11663 p. 1 (met noot 1 Mff., vgl. de verwijzingen aldaar), N. J. 1927 p. 1215, R. B. A. 15 p. 25: nu het Hof heeft beslist dat naar eigen inzicht werd gehandeld, is de wet niet geschonden door geen arbeidscontract aan te nemen.

P. 400h i. f. — Toevoeging: Vgl. ook Rb. Amsterdam 22 Mei 1925 R. B. A. 13 p. 51; Ktg. Enschedé 28 Aug. 1924 R. B. A. 12 p. 78.

P. 401 i i. f. — Toevoeging: Rb. Amsterdam 10 Nov. 1924 W. 11368, N. J. 1925 p. 29, R. B. A. 12 p. 100, Rb.'s-Gravenhage 24 Juni 1924 W. 11235, R. B. A. 12 p. 75, Ktg. Breda

13 Febr. 1924 W. 11321, N. J. 1924 p. 671, R. B. A. 12 p. 30 en Ktg. Hilversum 16 Dec. 1924 W. 11459, R. B. A. 14 p. 16 namen voor verplegers arbeidsverhouding aan. — Bij de

Sluiten