Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 636.

P. 636 reg. 13 v. b. — Na „H. R" in te voegen: 3 Maart 1930 W. 12112, N. J. 1930 p. 570 en H. R.

P. 636 reg. 12 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 27 Dec. 1929 W. 12093, N. J. 1930 p. 778; 18 Maart 1927 W. 11651, N. J. 1927 p. 757; 23 Dec. 1926 W. 11616, N. J. 1927 p. 443;

P. 637 reg. 2 v. b. — Na „108" in te voegen: Vgl. ook H. R. 16 Juni 1926 W. 11529, N. J. 1926 p. 1014: al is de beslissing of een overledene de dochter van zijn broer heeft onderhouden en opgevoed, feitelijk, de beslissing of hij haar „als lid van zijn gezin" opvoedde in den zin van art. 81 Successiewet, is die van een rechtsvraag.

P. 637 d i. f. èn e i. f. — Toevoeging: Vgl. o. a. H. R. 24Febr. 1930 W. 12106, N. J. 1930 p. 535; 27 Jan. 1930 W. 12093 p. 3—4; 8 April 1929 W. 12004, N. J. 1929 p. 894; 14 Nov. 1927 W. 11768 p. 6 kol. 1—2, N. J. 1928 p. 33; 11 April 1927 W. 11672, N. J. 1927 p. 596; 10 Nov. 1924 W. 11295, N. J. 1925 p. 219.

P. 637 g. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 34noot 1. — Toevoeging: h. In belastingzaken geldt het onder a weergegevene eveneens, zie b.v. H. R. 29 Sept. 1926 W. 11572 p. 1—2.

P. 638 reg. 12 v. b. — Na „p. 30)." in te voegen: Zie b.v. ook H. R. 20 Maart 1925 W. 11395, N. J. 1925 p. 642 wat betreft onderwerping van leden eener vakvereeniging aan een scheidsgerecht, ook voor geschillen met leden eener andere vakvereeniging.

P. 638 reg. 17—18. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 38 noot 1.

P. 638 reg. 12 v. o. — Toevoeging: Vgl. nog H. R. 16 Jan. 1928 W. 11837, N. J. 1928 p. 357: de beslissing dat zeker iemand, die tegen de opheffing van een faillissement opkomt, niet is schuldeischer [art. 18 F.w.] hierop steunend dat bij een, nog niet in kracht van gewijsde gegaan vonnis, het bestaan

Sluiten