Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 653.

W. 11685; 13 Jan. 1926 W. 11461 (beide in belastingzaken);

P. 654 reg. 18.— Na „H. R." in te voegen: 14 Okt. 1925W. P. N. R. 2998;

P. 654 reg. 6 v. o. — Art. 428 lid 2 Sv. 1921, nu art. 450 lid 2.

P. 654 reg. 3—2 v. o. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 145.

P. 657 reg. 14 v. b. — Na „kan" in te voegen: H. R. 6 Jan. 1927 W. 11621 p. 1 kol. 1-3, N. J. 1927 p. 401, overwoog dat het afhing van de in elk gegeven geval bestaande omstandigheden, of een verbouwing „nieuwbouw" was in den zin der nu vervallen Huurcommissiewet, zoodat de beslissing van den lageren rechter hieromtrent i. c. o. was.

P. 657 reg. 4 v. o. —-Toevoeging: d. De beslissing of aan een werkman verschuldigde kosten zijn kosten ter bearbeiding eener zaak (art. 1185 no. 5 B. W.) is i. c. t. t.

H. R. 3 April 1925 W. 11385, N. J. 1925 p. 612 (contra O. M., dat de beslissing, volgens welke er bij geringen arbeid geen arbeidsschuld is, i. c. o. achtte).

P. 659 reg. 17 v. o. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 165.

P. 660 reg. 10 èn 18 v. b. — Toevoeging: Vgl. concl. O. M. vóór H. R. 15 Dec. 1924 W. 11313 p. 5.

P. 661 reg. 7 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 26 Juni 1925 N. J. 1925 p. 973;

P. 662 reg. 17 v. o. — Na „Onteigeningswet." in te voegen: Zie aangaande de wijze van berekening dezer schadeloosstelling H. R, 16 April. 1928 W. 11823, N. J. 1928 p. 1146 (met de concl. O. M. i. f.).

P. 662 reg. 10 v. o. — Na „p. 842" in te voegen: Vgl. b. v. ook H. R. 23 Aug. 1926 W. 11556 p. 1—2, N. J. 1926 p. 1148.

P. 662 reg. 4 v. o. — Na „arresten" in te voegen: Vgl. ook twee arresten H. R. van 28 Jan. 1929 W. 11955 p. 3 en p. 4, N. J. 1929 p. 648 en p. 651.

P. 663 reg. 8 v. o. — Toevoeging: Vgl. ten aanzien van de aan-

Sluiten