Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij.

P. 670.

onder rechtsmisbruik mag worden gerangschikt niet afhangt van de konkreete omstandigheden en ook in cassatie zou zijn te geven. Daarmee zou de H. R. die controle op de lagere rechters uitoefenen, welke hier gewenscht is en tot zijn taak kan worden gerekend, als men deze niet beperkt tot het geval van strijd met een uitdrukkelijke wetsbepaling.

P. 670 reg. 12 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 15 Jan. 1925 N. J. 1925 p. 367.

P. 670 reg. 16 v. o. en p. 5—4 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 172. Vgl. Maniok (bij R. O. p. 547 geciteerd) p. 129 noot 40; Marty 1. 1. p. 243—251.

P. 671 reg. 2 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 11 Jan. 1926 W. 11529 p. 4 kol. 1—3; 12 Jan. 1925 W. 11330, N. J. 1925 p. 360.

P. 671 reg. 10 v. b. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 173. Toevoeging: Vgl. nog H. R. 11 Febr. 1930 W. 12102.

P. 672 reg. 8 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 17 Nov. 1924 W. 11305 p. 5—6, N. J. 1925 p. 157;

P. 672 reg. 10 v. o. — Na „nalatenschap" in te voegen: (waaromtrent vgl. H. R. 4 Mei 1928 W. 11852, N. J. 1928 p. 1200; 25 Juni 1926 W. 11529, N. J. 1926 p. 1023 met noot E. M. M.)

P. 672 reg. 9 v. o. — Na „bedoeling" in te voegen: Zie in een belastingzaak ten aanzien van het doel eener handeling, H. R. 28 Okt. 1925 W. 11429, welk arrest tevens de gevolgtrekking, die uit de in cassatie onaantastbare beslissing over dat doel logisch voortvloeide, heeft aangemerkt als terecht er uit afgeleid.

P. 673 reg. 5 v. b. — Toevoeging: 1886.

P. 673 reg. 8 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 20 Jan. 1930 W. 12092, N. J. 1930 p. 409; 19 Okt. 1925 W. 11465 p. 2—3, N. J. 1925 p. 1226 ;

P. 673 reg. 14 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 175 v. o.— 176. Vgl. Manigk (bij R. O. p. 547 geciteerd) p. 133 v. b.

Sluiten