Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 712.

W. 11591, N. J. 1927 p. 323; 6 Nov. 1924 N. J. 1925 p. 236;

P. 713 iio. 187 ti i. f. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 156 noot.

P. 713 reg. 14 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 14 April 1927 W. 11664 p. 8.kol. 1-3, N. J. 1927 p. 736;

P. 714 reg. 15 v. o. — Na „H. R. in te voegen: 25 April 1929 W. 11985 p. 1—2, N. J. 1929 p. 1207; 1 Maart 1928 W. 11801, N. .1. 1928 p. 561; 19 Jan. 1928 W. 11789, N. J. 1928 p. 559; 20 Nov. 1925 W. 11447, N. J. 1926 p. 102; 5 Maart 1925 W. 11376 (met noot S. B.), N. J. 1925 p. 573;

P. 715 reg. 11 v. b. — Toevoeging: Vgl. noot P. S. in N. J. 1928 p. 566 op H. R. 26 Jan. 1928; noot S. B. in W. 11459 p. 1 op H. R. 14 Jan. 1926.

P. 715 reg. 5 v. o.. — In plaats van „1921" lees nu: 1925.

P. 716 reg. 17 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 25 Maart 1929 W. 11990, N. J. 1929 p. 1156; 24 Juli 1925 W. 11453, N. J. 1925 p. 1107;

P. 716 reg. 12 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 178—179.

P. 717 reg. 15 en 7 v. o.; p. 718 reg. 6—7 en 17 v. b. — Artt. 350, .408, 349 lid 2, 308, 344, 346 Sv. 1921, nu artt. 354, 430, 353 lid 2, 312, 348, 350.

P. 720 reg. 18. — Na „C. P." in te voegen: Vgl. ook H. R. 23 Nov. 1925 W. 11496, N. J. 1926 p. 6. .

P. 722 reg. 17 v. o. — Toevoeging: Vgl. nog H. R. 10 Maart 1930 W. 12114 p. 7-8, N. J. 1930 p. 661.

P. 723 reg. 9 v. b. — Toevoeging: Vgl. het laatste gedeelte van het arrest H. R. van 30 Juni 1925 W. 11389, N. J. 1925 p. 823.

P. 724 no. 210 i. f. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 36—37.— Toevoeging: Bij de in dit no. 210 genoemde arresten van 1922 vgl. Blok-Besier II p. 409. Zie verder H. R. 18 Jan. 1926 W. 11500, N. J. 1926 p., 244 en 26 April 1926 N. J. 1926 p. 562, met noot L. B(esier). Het arrest van 26 April overwoog dat in cassatie niet kon worden onderzocht of er een

Sluiten