Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 831.

Art. 49.

Star Bushann, Hoofdst" v. B. Rv. no. 396 meent: art. 49 ziet enkel op het gewone geval dat de President niet was verhinderd. Ygl. op art. 7 R. O. no. 3.

Art. 50.

P. 831 reg. 7 v. b. — Art. 380 Sv. 1921, nu art. 401.

Artt. 52—53.

Ygl. nu art. 7 Sv. Zie ook bij R. O. p. 153 v. o. no. 5 op art. 5.

Artt. 54—55.

P. 832 reg. 5 v. b. — Art. 400 Sv. 1886 is niet overgenomen in Sv. 1925.

P. 832 reg. 6—7 v. b. — No. 2 vervalt. Zie nu artt. 8 en 9 lid 2 Sv.

Art. 57.

P. 832 reg. 14 v. b. — Toevoeging: 3. Zie bij R. O. p. 157, no. 11 op art. 6 R. O.

4. Nu krachtens art. 57 lid 1 de Procureurs-Generaal bij de Hoven het werk verdeelen tusschen zich en de AdvocatenGeneraal, fungeert een Advocaat-Generaal ingevolge die opdracht als Procureur-Generaal en is het dus onverschillig dat in een arrest van hem nu eens wordt gesproken als van den AdvocaatGeneraal, dan weer als van den Procureur-Generaal.

Concl. O. M. vóór H. R. 10 Dec. 1928 W. 11938 p. 3—4, N. J. 1929 p. 665.

Artt. 61 vlgg.

P. 834 no. 5 i. f. — Toevoeging: Ygl. op art. 17 (5°) Tarief B. Z. bij p. 870.

P. 834 no. 6 i. f. — Toevoeging: Claasen in W. 11937 p. 7.

P. 834 reg. 2 v. o. — In plaats van „1921" lees nu: 1925.

Sluiten