Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jurisdiktie zakelijke vorderingen bij onroerend goed. — I p. 729—731

„ Zie Competentie, Immuniteit, Personeel statuut, Voluntaire .—

Jurisdiktiegeschil. — II p. 503 v. o.—505, 538—539, 544 Juristen. Opleiding. —Ip. 764—766 Jury. Zie Leeken

Kadaster. — II p. 60 (no. 24)

„ Zie Doorhaling Kantonrechter. — I p. 24—29, 101—102, 191—195,198—199; II vóór en op artt. 38—44 „ Zie Voluntaire jurisdiktie

Kantonrechter-plaatsvervanger. — II p. 156 (no. 9), p. 187—189

Kennisneming geschil. Tijdstip van —. — II bij p. 221, bij p. 830 (art. 44)

Kerkelij k recht. Praejudicieel geschilpunt van —. — lp. 51 — 52, 59—60, 207—210, 227—228, 253, 341—342, 486—488, 647—652; II p. 134—136 n n Zie Benoeming, Competentie, Omslag, Schade¬

vergoeding, Zitplaats Kerkelijke goederen. — II p. 95 (no. 7)

Kerkgestoelte. Zie Zitplaats in kerk Kind. Afgifte van —. — II p. 111 (no. 23)

Koop. — II p. 336 (no. 45), p. 351 (c), bij p. 352 c, p. 381 (no. 44)

Koop met wederinkoop. — II bij p. 336 (no. 46 A)

Kort geding. Zie President Korting. Zie Salaris

Kosten. Zie Accessoire vorderingen, Beslag, Proceskosten Kosten rangregeling. — I bij p. 75, no. 85 Krankzinnige armen. — I p. 217—219, 295 (no. 49) Kwalifikatie als burgerlijk recht. — II p. 92 (no. 1,verwijzing) „ Zie Hooger beroep in strafproces

Sluiten