Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeken als rechters. — Ip. 758—760 Leerplichtwet. — I bij p. 186 (no. 15 A), p. 853 (no. 86) Legataris. Vordering van —. — II p. 334 (no. 41)

Leggers van wegen, enz. — lp. 44—45, 94, bij p. 176, p. 259 noot, p. 297—298, 344—345, 355—400, 413—414, 427, 666, 675—680

Lidmaatschap. Vervallenverklaring.— lp.223—227, 653 655;

II p. 21 i. v. m. Themis 1920 p. 190—191, 312—313 noot Liggeld. — II p. 350 (no. 11a)

Liggers. Zie Leggers

Litteratuur wetten R. Org. binnen- en buitenland. - I

p. 771—775 Loodsgeld. — II p. 522 (b)

Loodsreglement. — I p. 4 (no. 4)

Loon. — II p. 364 (no. 20)

Lijfrentetermijnen. — II p. 215 (b)

Maalloon. — II p. 321

Markegronden. Vroegere —. — II bij p. 338 (no. 50 A) Medegebruik openbare inrichting. — II p. 105—106 Meierrecht. Zie Beklemrecht Meineed. — I bij p. 334 Merk. — II p. 111 (no. 25a)

Misdrijf of overtreding. — II p. 467—468 Motiveering en beslissing in cassatie. — II p. 595—600 Motiveering van vonnissen. Zie Vonnis Muntwet. — I p. 251 v. o., 252 v. o.

Mijnconcessie. Last op —. — II p. 317 (no. 10)

Mijnwet 1810. — I bij p. 45 (no. 27)

Nietigheden en publiek recht. — I bij p. 22reg. 4, p. 407 409, 471—493

Niet-ontvankelijkheid. Zie Incompetentie.

Nominatie Hooge Raad. — II p. 543—544 Noodtoestand en competentie. — I bij p. 7

Sluiten