Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechter. Gebondenheid van burgerlijken — aan administratieve rechtspraak. — lp. 286—299 „ Gebondenheid van burgerlijken — aan strafvonnissen.

— I p. 299—316

Gebondenheid van burgerlijken - aan korporatieve beslissingen. — lp. 339—342 „ Gebondenheid van — aan beslissingen der administratie.

— I p. 342—400

„ Gebondenheid van — aan leggers. — Ip. 355—400 „ Gebondenheid van —. Zie Strafrechter „ en Administratie. — I p. 42—47,195—698; II p. 6—8,

9-11.

» n » Zie Rechtspraak

„ „ leven; rechter en openbare meening.— lp. 766—767 Rechterlijke indeeling. Zie Overgangsrecht

n macht. — II p. 1 (A). Zie ook op art. 2

Rechtsband. Stellen en bestaan van —. — I p. 69—72 Rechtsgebied. - II p. 1 (A), p. 187 (art. 30) Rechtsmacht. Zie Jurisdiktie, Onttrekking, Prorogatie, Rechterlijke macht

Rechtspersoonlijkheid. Vervallenverklaring —. — lp. 6

(no. 4); II p. 137 (no. 3, verwijzing), p. 496 (b) Rechtspraak. Begrip van —. — lp. 1—4

» Oneigenlijke —. Zie Voluntaire jurisdiktie

» door partikulieren buiten arbitrage. — I bij

p. 75 (no. 80); II p. 20—25 Rechtspreken. De kunst van —. — lp. 767 Rechtstitel. — II p. 371—382

Rechtsverhouding van partijen. Invloed op competentie.— II p. 192 (6)

Rechtsvorderingen. Eén of meer —.—lp. 23—31; II p. 284—248

Recidive en appellabiliteit. — II p. 485—486 Reductie van rechts- en van schuldvordering. — I p. 40 (no. 17); II p. 196, 356-358

Léon's Kspr., II 1, R. O., 2e ged. s. 15

Sluiten