Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Solarium. Zie Opstal Solidariteit. Zie op Deelbaarheid Sollicitaties. — lp. 770

Som (in art. 39 aanhef). — II p. 205 (no. la), p. 387 (no. 3), p. 388 (no. 2)

„ Zie Geldsom Splitsing van arbeidovereenkomst. Zie Arbeidovereenkomst „ van vorderingen. Zie Competentie (gedeeltelijke),

Cumulatie

Spoorwegwet. — 1 p. 3 (no. 3), p. 184—185, 439 (c), p. 681 (no. 6)

Statuten. Eindoordeel bij korporatief orgaan. — I p. 223—226, 653—655

Stichting. Goederen van —. — lp. 221—222

„ Inkomsten uit —. — II p. 325 (no. 23)

Stoornis van godsdienstoefening en van vergadering. — I

p. 253 (nos. 28, 28 A)

Straffen. — II p. 136—139

Strafrechter. Gebondenheid aan administratieve rechtspraak. — I p. 316—327 „ Gebondenheid aan burgerlijk vonnis. — I p. 328

—337

Strafvonnis. Strekking van —. — lp. 307—316 Suite d'instance. Zie Voortzetting

Taak van rechter bij incidenteele en praejudicieele geschilpunten. — lp. 195—664 Tarief in strafzaken. Art. 29. — I bij p. 305 (no. 54 A);

H p. 40—41, 86 (no. 18), p. 887—888 Telegraaf- en telefoonwet. — I bij p. 668 Tenietgaan van schuld. Beroep er op betwisting rechtstitel.—

II p. 376 (no. 36)

Terechtzitting. Zie Openbare -

Termijn vorderingen. — I p. 28—29, 162 noot; II p. 80 81, 213—216, 344—350, 368 (no. 26), p. 369 (no. 28)

Sluiten