Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terugvordering van geleend geld. — I bij p. 25 (nos. 6A en 6 B); II bij p. 364 (no. 20 A)

van het onverschuldigd betaalde. — I p. 52 (no. 39), p. 60—66, 71—72,153-154, 155 v. o., 229 v. o.—234; II bij p. 209, p. 350,377— 378, 408 (no. 5 i. f.), p. 419—420 „ van voorwerp of van zijn waarde. — II

p. 329—331 Toepassing. Verkeerde —. Zie Schending Toetsingsrecht verordeningen. — Ip. 452—470 Tolgeld. — II p. 520—522 Trias politica. — lp. 493—518 Tusschengeschil. Zie Incident, Incidenteele vordering Tusschenkomst. Zie Interventie

Uitbreiding der rechtsmacht. Zie Prorogatie Uitkeeringen. Periodieke —. — II p. 346 (no. 5), p. 348—350 Uitlegging van overeenkomsten. Geschillen over —. — I

p. 4 (no. 5, verwijzing)

Uitlevering. — I bij p. 33 (no. 2 A), p. 186—189 Uitsluiting. Bij — (art. 2). — II p. 139—141 Unicus judex. Zie Collegiale rechtspraak

Vakantie. — II p. 160—161

Yalschheid. Procedure over —. — lp. 139—140

Vanwaardeverklaring. Zie Beslag

Veer. Recht van —. — I bij p. 636 (no. 43 C); II p. 116 — 119, 340—341

Veewet en wet 1870 Stbl. 131. — I bij p. 524 (f), p. 635 (no. 1) Veiligheidswet. — lp. 551—552, 668 Verandering der vordering. — I p. 171 Vereeniging en vergadering. Wet —. Zie Rechtspersoonlijkheid Vergunningen. Zie Concessies Verkeer. Eischen van —. — lp. 550 (b)

Sluiten