Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Ö1J

P. 70.

P. 70 noot 128. — Oppenhbim, 5e dr. I p. 528—538.

P. 71 noot. — Toevoeging: Vgl. aangaande het Alkmaarsche elektriciteitsbedrijf Hof Amsterdam 10 Febr. 1925 W. 11352.

P. 72 noot reg. 10 v. o. Oppenheim, 5e dr. I p. 528—529, 531—532.

P. 72 noot, reg. 9 v. o. — Na „(5°);" in te voegen: Treub in Vragen des Tijds 51 p. 1 vv.; v. d. Grinten inGem.bestuur7p.498;

P. 72 noot, reg. 7—5 v. o. — Fleiner 8e dr. p. 53 noot, p. 425—427 (le dr. lees in plaats van 21—23: 51 noot); Hatschek 5e—6e dr. (Lehrb.) p. 456 v. o.—458 v. b. (c); O. Mayer 3edr. II p. 87, 288—292; Roguin 1.1. III p. 616—620 (nos. 906—908).

P. 73. § 6. De ambtenaarsverhouding.

P. 74 tekst, reg. 6 v. o. — Na „staan" in te voegen: Vgl. Hof Amsterdam 4 Jan. 1929 W. 11930, N. J. 1929 p. 109.

P. 74 noot i. f. — Toevoeging: Vgl. de m. i. juiste bestrijding in de bij noot 134 te citeeren diss. van Bichoffe p. 169 vv. der eenzijdige voorstellingen van Hauriou, Jèze, enz.

P. 74 noot i. f. — Toevoeging: Vgl. W. 11076 p. 4, 11080p. 1, 11086 p. 3—4, 11087 p. 1—2, 11093 p. 4, 11159 p. 3—4, 11169 p. 7, 11188 p. 7-8, 11191 p. 3, 11522 p. 3, 11895 p. 6; de §§ 5 in het Voorl. Verslag en in de Mem. v. Antw. bij de Begrooting voor 1924, Hfdst. I, Bijl". Hand". Tweede Kamer 1923—1924; Handel". Tw. Kamer 1923—1924 p. 689, 696, 733, 739, 753—755, 767, 778—779, 836, 844—845; Maandbl. v. d. inrichting voor gemeenteadministratie April 1924; H. R. 29 Jan. 1926 W. 11479 (met noot H. d. J.), N. J. 1926 p. 231 (met noot E. M. M.), W. v. G. 5 p. 149 (met noot Vos p. 151); H. R. 25 Juni 1926 W. 11548, N. J. 1926 p. 1231 (met noot E. M. M.). Daarbij zie v. d. Grinten in Gem.bestuur 6 p. 184—185, 190 — 193; Rb. 's-Gravenhage twee vonnissen van 29 Juni 1923 W. 11167 en 11170, 28 April 1925 W. 11441; R. Kranenburg, Het Ned. Staatsrecht I 3e dr. (1929) p. 356—369 en in Staatsrechtel. Opstellen voor Krabbe II p. 65—66; v. d. Grinten in Gem.bestuur 7 p. 496; Scheltema in R. Mag. 1927 p. 251—252,265.

Sluiten