Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen ontmoeten, om zeven uur precies, bij de groene bank. Dat is niet ver van onze villa. Warwara Ardaljonovna, die u beslist moet vergezellen, weet die plaats zeer wel. A. J."

— Wordt na zoo wat nu eens uit haar wijs!

Warwara Ardaljonovna bracht de handen uiteen.

Al wou Ganja op dat oogenblik niet bluffen, toch kon hij niet laten zijn triomf te toonen; vooral nu, na zulke vernietigende verwijten als die van Hippolyt. Een zelfvoldane glimlach verscheen duidelijk op zijn gelaat, en ook Warja zelf begon van vreugde te stralen.

—- En dat op denzelfden dag, waarop de verloving bij hen publiek zal worden! Wordt na zooiets nog maar eens uit haar wijs!

— Wat denk je, waarover zou ze van plan zijn morgen met mij te spreken ? vroeg Ganja.

— Dat doet er alles niets toe; hoofdzaak is, dat ze na zes maanden voor de eerste maal weer gewenscht heeft je te zien. Luister nu naar mij, Ganja: wat er ook mocht wezen, hoe het ook mag loopen, begrijp, dat dit van belang is. Dit is van zeer veel belang! Wees nu niet weer een opschepper, sla geen flaters meer, maar wees ook niet bang, let op! Ze heeft toch wel moeten ontdekken, waarom ik mij een halfjaar daarheen gesleept heb! En stel je voor: ze heeft er vandaag met geen woord van gerept, geen spoor ervan laten merken, 't Is waar, ze hadden me ook maar binnengesmokkeld, de ouwe wist er niet van dat ik er zat, anders had ze mij misschien weggejaagd. Maar die kans heb ik om jouwentwil op me genomen, om op elke manier gewaar te worden....

Weer klonk van boven geschreeuw en rumoer; eenige menschen kwamen de trap af.

— Dat mag nu om niets ter wereld gebeuren! riep Warja haastig en verschrikt. — Dat er zelfs geen schaduw van een schandaal kome! Ga, maak je excuses!

Maar het hoofd des gezins was al op straat. Kolja droeg hem den zak na. Nina Alexandrovna stond aan de trap te

Sluiten