Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde manier ook Kolja te onderrichten. Het is zeer wel mogelijk, dat hij toch niet zoo'n gemeen „broekje" was, als Ganja hem in het gesprek met zijn zuster had geschilderd, althans gemeen op een andere manier; het was ook nauwelijks aan te nemen, dat hij aan Nina Alexandrovna, enkel om haar „hart te verscheuren" iets van zijn ontdekkingen zou hebben meegedeeld. Vergeten wij niet, dat de oorzaken der menschelijke daden gewoonlijk veel en veel ingewikkelder en verscheidener zijn, dan wij ze achteraf steeds beoordeelen en dat ze zelden duidelijk aan den dag komen. Het is dikwijls voor een schrijver veel beter om zich maar te bepalen bij het uiteenzetten van feiten. En zoo zullen we ook te werk gaan bij de verdere blootlegging van de huidige catastrofe met den generaal; want wij zijn, ondanks ons zelf, in de besliste onvermijdelijkheid gekomen ook aan deze tweederangspersoonlijkheid van ons verhaal wat meer opmerkzaamheid en plaats te geven, dan wij ons tot nog toe hadden voorgenomen. Daar valt niets aan te veranderen.

Die feiten volgden elkaar in deze rij op:

Toen Lebedef op den dag van zijn reis naar Petersburg, waar hij Ferdyschtschenko wilde zoeken, met den generaal was teruggekeerd, had hij den vorst niets bizonders meegedeeld. Indien deze toentertijd maar niet zoo verstrooid en door andere, voor hem gewichtige indrukken, in beslag genomen was geweest, dan had hij dra kunnen opmerken, dat Lebedef ook de beide volgende dagen hem niet alleen niet de geringste opheldering had gegeven, maar dat het zelfs integendeel scheen alsof hij een ontmoeting met hem ontliep. Toen dit eindelijk de aandacht van den vorst had getrokken, had deze er zich over verwonderd hoe hij zich niet anders herinneren kon, dan dat hij Lebedef gedurende die twee dagen, zoovaak hij hem ontmoet had, als in de gelukkigste stemming en bijna steeds met den generaal tezamen had gezien. Beide vrienden waren al onafscheidelijk geworden. Soms had de vorst luid en heftig gepraat boven zich gehoord, een opgewekt twistgesprek met luid gelach; zelfs waren een keer,

43

Sluiten