Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer hi, smoordronken of overgevoelig is; maar gisteren heeft hi, mi, twee keer zoo aangekeken, dat het mij eenvoudig ijskoud over den rug liep. Ik ben overigens van plan om de portefeuille morgen te vinden, maar vóór morgen zullen we nog samen een avondje boemelen.

- Waarom kwelt ge hem zoo? riep de vorst uit.

„,7 tv iT T ?iet' vorst' ik kwel hem niet, zei Lebedef nadrukkelijk, — ik houd oprecht van hem en ik acht

em hoog; en thans, ge kunt het gelooven of niet, is hij mij nog dierbaarder geworden en ben ik hem nog meer gaan op prijs stellen!

Lebedef zei dat alles zoo ernstig en welgemeend, dat het den vorst zelfs tegen stond.

a]l~Gei hi°Udt 73n hem en kwelt hem zoo! Maar heusch, alleen al door dat eene, dat hij het verlorene zoo in 't gezicht heeft gelegd onder den stoel en het zoo in de jas heeft gestopt dat ge het merken moest, alleen al door dat eene toont hi, oprecht, dat hij u niet wil bedotten maar u eenvoudig om vergiffenis vraagt! Hoor dat: hij vraagt om ergiffenis. Hij hoopt dus op uw fijngevoeligheid ; hij gelooft dus, dat gij zijn vriend zijt. En gij brengt zoon achtenswaardig man tot zulk een vernedering!

--Achtenswaardig, vorst, achtenswaardig! vatte Lebedef met schitterende oogen op. _ En niemand dan gij, edele vorst was in staat om zulk een woord te spreken! Daarvoor ben ik dan ook u toegedaan, zou ik u kunnen aanbidden, al verga ik m vele ondeugden! Het is beslist! Ik zal de portefeuille nu vinden, dadelijk en niet morgen; kijk, ik haal ze hier voor

al.Ttn er Uit; kit daar iS Ze: en daar is ook al het * * neem ze edele vorst, neem ze tot morgen in bewaring. Morgen of overmorgen zal ik ze halen; maar weet ge, vorst, dat ze in den eersten nacht, dat ze verloren was ergens bij mij in den tuin onder een steen gelegen heeft;' wat denkt gij daarvan ?

— Pas op, zeg hem niet zoo ronduit in het gezicht dat gij de portefeuille hebt gevonden. Laat hem heel eenvoudig

Sluiten