Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb, dat ik bijna aan dit individu mijn vriendschap heb gegeven. Maar ik heb zijn huis en gastvrijheid niet noodig; ik heb toch zelf een gezin. Ik rechtvaardig mijn gebreken niet; ik ben onmatig ; ik heb met hem wijn gedronken en schrei daar wellicht nu om. Maar ik heb toch niet enkel om te drinken (neem de grofheid der openhartigheid niet kwalijk, vorst, bij een geprikkeld mensch), ik heb toch niet enkel om te drinken mij met hem ingelaten ? Mij hadden juist die eigenschappen waarover ge spreekt, verlokt. Maar alles tot bepaalde grenzen, ook zelfs de eigenschappen: en als hij eensklaps de vermetelheid heeft te beweren, dat hij nog in het jaar '12, in zijn kindsheid, zijn linkerbeen verloren heeft en het heeft begraven op het Waganjkofskysche kerkhof, te Moskou, dan gaat dat de perken te buiten, dan toont dat minachting, en openbaart brutaliteit.

— Dat was misschien niets dan een grap om hartelijk om te lachen.

— Dat begrijp ik. Een onschuldige leugen, die hartelijk wil doen lachen, kwetst de menschenziel niet, al zou ze ook grof zijn. Een ander liegt ook wel, zoo ge wilt alleen uit vrindschap, om daarmee zijn gezelschap genoegen te doen; maar indien er minachting doorheen schijnt, indien men misschien door zulk een minachting wil toonen, dat men genoeg heeft van den omgang, dan blijft voor een nobel mensch niets anders over dan zich weg te wenden en den omgang af te breken, terwijl men den beleediger zijn plaats wijst.

De generaal was al sprekende zelfs rood geworden.

— Maar Lebedef kon toch niet in 't jaar '12 in Moskou zijn; hij is daar veel te jong voor, dat is belachelijk.

— Dat ten eerste; maar aangenomen, dat hij toen al had kunnen geboren zijn, hoe moet men dan gelooven, dat een Fransch chasseur een kanon op hem gericht heeft en het been heeft afgeschoten, zoo, voor de grap; dat hij het been heeft opgenomen en naar huis gebracht, dat hij het daarna heeft begraven op het Waganjskofskysche kerkhof, en zegt, dat hij er een gedenkteeken boven oprichtte met een opschrift,

Sluiten