Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunst waard bevonden en opgenomen was onder de kamerpages van Zijne Majesteit. Ik verheugde mij, ik voelde werkelijk, en al lang, een warme sympathie voor hem .... nu, en dan daarbij, nietwaar, de schitterende uniform, die zooveel voor een kind beteekent. Ik droeg een donkergroene jas met lange smalle panden, gouden knoopen, rood borduursel op de armomslagen met goud gestikt, een hooge staande open kraag, met goud gestikt en stiksel op de panden ; een witte elandsleeren engsluitende broek, een wit zijden vest, zijden kousen, schoenen met gespen.... en wanneer de keizer een wandelrit deed en ik deel van het gevolg uitmaakte, hooge rijlaarzen. Al waren de omstandigheden niet schitterend en al had men een voorgevoel van ontzaglijke ellende, die komen zou, toch nam men de etiquette zooveel mogelijk in acht, en zelfs des te nauwlettender, naarmate het voorgevoel dier ellende te sterker was.

— Ja, zeker, mompelde de vorst met een bijna onthutst gezicht, — uw mémoires zouden zeer interessant zijn.

De generaal vertelde natuurlijk slechts dat, wat hij den vorigen avond al tegen Lebedef had beweerd en deed dit dus vloeiend; maar thans oogde hij weer even wantrouwend naar den vorst.

— Mijn mémoires, zei hij met verdubbelden trots, — mijn mémoires schrijven? Dat lokt mij niet aan, vorst! Zoo ge

wilt: mijn mémoires zijn al geschreven, maar ze liggen

in mijn lessenaar. Laat men ze, wanneer mijn oogen eenmaal onder de aarde gesloten zullen zijn, laat men ze dan maar uitgeven en ze ongetwijfeld ook in andere talen overbrengen, niet vanwege hun letterkundige waarde, o neen, maar vanwege den ernst der allerontzaglijkste feiten waarvan ik ooggetuige was; en nog te meer, omdat ik als kind indrong in het allerintiemste, om zoo te zeggen, in de slaapkamer van den „grooten man"! Ik heb 's nachts het steunen gehoord van dien „groote in het ongeluk", er was geen sprake van dat hij zich zou schamen te steunen of te schreien in het bijzijn van een kind, hoewel ik toen al begreep, dat de oorzaak van

Sluiten