Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

742

hem op die manier ten tweeden male aan „de zeer aanzienlijke personen" voorstellen en aanbevelen.

— Ljev Nikolajewitch is door Nikolaj Andrejewitch Pavlischtschef na den dood zijner ouders opgevoed, mengde hij zich in het gesprek, toen Iwan Petrowitch' blik hem trof.

— Zeer aan-ge-naam, beweerde deze, — ik herinner het mij zelfs heel goed. Toen Iwan Fjodorowitch ons straks aan elkaar voorstelde heb ik u dadelijk herkend, zelfs aan het gezicht. Ge zijt inderdaad in uw uiterlijk weinig veranderd, ofschoon ik u slechts als kind gezien heb, ge waart tien of elf jaar. Er is iets eigenaardigs in de trekken, dat bijblijft,..

— Gij hebt me als kind gezien ? vroeg de vorst met buitengewone verbazing.

— O 't is al heel lang geleden, ging Iwan Petrowitch voort, — in ZlatoWerchowo, waar gij toen bij mijn nichten in huis waart. Ik kwam vroeger tamelijk vaak in Zlatowerchowo,... herinnert ge u mijner niet ? Het is zeer wel mogelijk, dat ge het u niet herinnert.... ge hadt toen

de een of andere ziekte, zoodat ik mij zelfs op een keer over u verwonderd heb....

— Ik herinner mij er niets van! verzekerde de vorst met nadruk.

Na nog enkele verklarende woorden, waarbij Iwan Petrowitch uiterst bedaard en de vorst verbazend opgewonden was, bleek, dat de twee bejaarde ongehuwde dames, de verwanten van den overleden Pavlischtschef, die op zijn goed te Zlatowerchowo hadden gewoond en aan wie de opvoeding van den vorst was toevertrouwd geweest, nichten van Iwan Petrowitch waren. Evenmin als iemand anders, kon Iwan Petrowitch noemenswaarde opheldering geven over de oorzaken, dat Pavlischtschef voor den kleinen vorst, zijn pleegkind, zooveel zorg had gedragen. „Ik heb toen ook vergeten mij daarvoor te interesseeren"; evenwel bleek, dat hij toch een uitstekend geheugen had, want hij herinnerde zich zelfs hoe streng de oudste nicht Marfa Nikitischna voor den kleinen jongen was geweest, „zoodat ik haar zelfs eens over haar

Sluiten